Brands & Spaces logo

Active Group

IPON 2024

Voor de Active Group uit Harderwijk hebben we in een mooie co-creatie vorm gegeven aan hun nieuwe beursstand als merkomgeving. In diverse gesprekken hebben we de uiteindelijke succesvolle vorm gevonden waarmee zij hebben deelgenomen aan de beurs IPON, zie hier het resultaat:

Reactie van de klant

Bedankt dat jij het plan bedacht die wij wisten te realiseren. Je hebt ons geïnspireerd en ons de ruimte gegeven onze eigen invulling hieraan te geven. Van plan op papier tot de eigen realisatie van onze stand op de beursvloer. Dat is teamwork. We bevelen je van harte aan!