Optimale klantkennis

De basis voor focus, continuïteit, groei en een gezond rendement.

In hoeverre kent u uw klanten optimaal?
Zijn uw klanten tevreden, ontevreden of zelfs ambassadeur van uw organisatie? Optimale klantkennis zorgt voor meer focus, hogere mate van groei, continuïteit en nog meer rendement. Dit bereikt u door de loyaliteit van uw klanten regelmatig te meten en uw processen bedrijfsstrategie en marketingstrategie af te stemmen op de resultaten.

De wereld om ons heen verandert continu, (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. De markt stelt hogere eisen aan aanbieders, klanten worden steeds kritischer en concurrenten worden alsmaar beter. Onze wereld digitaliseert en in plaats van persoonlijk contact met klanten, communiceren we veel met digitale middelen. Dit betekent voor u als ondernemer, dat u zich moet onderscheiden en continu moet inspelen op de behoeften en wensen van uw klant(en). Daarvoor moet u uw klanten optimaal kennen. U wilt dat uw klanten tevreden zijn, zodat ze klant blijven, herhalingsaankopen doen en zodat u cross-en upsell kansen kunt verzilveren. Het is immers goedkoper om een klant te behouden, dan een nieuwe klant binnen te halen.

Hoe ziet uw klantenbestand eruit?
Hoe verhoudt zich het aantal ambassadeurs (zeer tevreden klanten) ten opzichte van tevreden klanten en ontevreden klanten? Tot op welke hoogte zijn uw klanten tevreden met uw producten of diensten, processen en toegevoegde waarde? Levert u überhaupt nog genoeg toegevoegde waarde en willen uw klanten graag klant blijven?
Waarom wel of waarom niet?

Cruciale vragen om te weten hoe uw business zich gaat ontwikkelen in een wereld die niet stil staat. Regeren is vooruitzien, kennis is macht! Maar om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, zult u regelmatig moeten meten. Meten wat uw klanten écht van u vinden, zodat u zich bewust bent van wat uw klanten van u denken en hoe ze zich (gaan) gedragen. Klantenkennis is key!

Hoe u dit kunt realiseren? Laten we het bespreken tijdens een kopje koffie, of lees hier verder over onze werkwijze.